میز خدمت الکترونیک استانداری خوزستان

صدور پروانه زناشویی بانوان ایرانی با مردان خارجی

خدمات اتباع و مهاجرین خارجی
مرکز تماس ( در ساعات اداری)
061-33364666

مشخصات خدمت

این خدمت با دریافت نامه مربوطه از استانداری ها یا سفارتخانه ها آغاز گردیده و مدارک مرتبط ، مورد بررسی قرار می گیرد. درصورت رعایت ضوابط و مقررات و وجود شرایط لازم، مکاتبات موردنیاز با ثبت احوال جهت پروانه صورت می پذیرد.

شناسنامه خدمت

عنوان فایل
شناسنامه خدمت

نحوه ارائه خدمت

1. ارائه تقاضای ثبت ازدواج
2. دریافت نامه پروانه زناشویی صادر شده توسط استانداری ها و یا سفارتخانه ها
3. بررسی مدارک و تطابق با آئین نامه ها و بخشنامه ها
4. صدور پروانه زناشویی در صورت تائید
5. ارسال یک نسخه از پروانه زناشویی به وزارت کشور و سایر دستگاه های مرتبط

دسترسی به خدمت

برای دسترسی به خدمت روی لینک زیر کلیک کنید

دسترسی به خدمت