میز خدمت الکترونیک استانداری خوزستان

اعطای تابعیت و تعین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج مردان خارجی با زنان ایرانی

خدمات اتباع و مهاجرین خارجی
مرکز تماس ( در ساعات اداری)
061-33364666

مشخصات خدمت

نحوه ارائه خدمت

دسترسی به خدمت

برای دسترسی به خدمت روی لینک زیر کلیک کنید

دسترسی به خدمت