میز خدمت الکترونیک استانداری خوزستان

صدور پروانه تاسیس احزاب و گروههای سیاسی

خدمات سیاسی (احزاب، گروه های سیاسی، انجمن ها و اقلیت های دینی)
مرکز تماس ( در ساعات اداری)
061-33364666

مشخصات خدمت

فایل راهنما : دانلود

شناسنامه خدمت

عنوان فایل
شناسنامه خدمت

نحوه ارائه خدمت

دسترسی به خدمت

برای دسترسی به خدمت روی لینک زیر کلیک کنید

دسترسی به خدمت