میز خدمت الکترونیک استانداری خوزستان

ثبت درخواست متقاضیان تاسیس انجمن ها

خدمات سیاسی (احزاب، گروه های سیاسی، انجمن ها و اقلیت های دینی)
مرکز تماس ( در ساعات اداری)
061-33364666

مشخصات خدمت

شناسنامه خدمت

مطلبی برای نمایش وجود ندارد.

نحوه ارائه خدمت

دسترسی به خدمت