میز خدمت الکترونیک استانداری خوزستان

صدور مجوز تاسیس شهرداری

سایر
مرکز تماس ( در ساعات اداری)
061-33364666

مشخصات خدمت

موافقت با تاسیس شهرداری براساس دستورالعمل های مصوب وزارت کشور

شناسنامه خدمت

عنوان فایل
شناسنامه خدمت

نحوه ارائه خدمت

موافقت با تاسیس شهرداری براساس دستورالعمل های مصوب وزارت کشور

دسترسی به خدمت

برای دسترسی به خدمت روی لینک زیر کلیک کنید

دسترسی به خدمت