میز خدمت الکترونیک استانداری خوزستان

رسیدگی به شکایات انتخابات

برگزاری انتخابات الکترونیک
مرکز تماس ( در ساعات اداری)
061-33364666

مشخصات خدمت

لیست اطلاعات مورد نیاز در نامه درخواست به همراه امضا درخواست دهندگان:

مشخصات شاكي يا شاكيان شامل:
 نام
نام خانوادگي
نام پدر
 شغل
نشاني كامل
شماره تلفن(‌در صورت داشتن تلفن)
متن شکایت
اصل امضاء شاكي
 
 

نحوه ارائه خدمت

دسترسی به خدمت

برای دسترسی به خدمت روی لینک زیر کلیک کنید

دسترسی به خدمت